Funktionshälsans tjänster:


Vi börjar ofta med ett hälsosamtal där vi gör en kartläggning av dina problem, tar vid behov olika slags prover och lägger upp en behandlingsplan.

Funktionshälsan jobbar med både funktionsmedicin, yoga och kbt (kognitiv beteendeterapi).

Nedan kan du klicka dig vidare till de olika alternativen. 

ENO står för:
- Engagemang
-Nyfikenhet
-Omhändertagande
DU ska alltid känna dig lyssnad på, kunna känna att inga frågor är dumma och att du blir väl bemött!

Välkommen att höra av dig till Funktionshälsan!